Logo ubytování Goliáš Logo ubytování Goliáš

Goliášem doporučené výlety:

Kyjovské údolí, říčka Křinice a Kyjovský hrádek

Pokud máte rádi prolézání úzkých skalních uliček a tunelů, dobrodružné zdolávání strmých schodišť a objevování převisů a jeskyní, pak se určitě vydejte po žluté turistické značce z Křinického náměstí do osady Kyjov. Cesta vede nejprve pastvinami a před Kyjovem se napojte na Köglerovu naučnou stezku, která vás provede nejatraktivnějšími místy Kyjovského údolí. Můžete navštívit i starý kyjovský hřbitov. Nejhezčím místem trasy je Kyjovský hrádek. Trasa je vhodná pro zdatnější turisty, protože budete muset vystoupak několik strmých schodišť. Po prohlídce Kyjovského údolí doporučujeme k občerstvení restauraci Na Fakultě. Zpět do Krásné Lípy se můžete vrátit opět po žluté turistické trase nebo můžete vyzkoušet delší variantu přes Dlouhý Důl a Krásný Buk. Na výlet si vyčleňte 5 až 6 hodin.

ZAJÍMAVOSTI VÝLETU:

Starý kyjovský hřbitov

Kinského skalní vyhlídka

Kyjovský hrádek

Skalní věž Hradní jehla

Jeskyně Vinný sklep

Údolí říčky Křinice

Pamětní deska bratří Bienertů

Restaurace Na Fakultě

ČASOVÁ NÁROČNOST VÝLETU:

5 až 6 hodin

MAPA VÝLETU

DOPORUČUJEME

Kyjovský hrádek - Kyjovské údolí

Výlet do Kyjovského údolí v Českém Švýcarsku je korunován labyrintem skalních stezek a průlezů v oblasti Kyjovského hrádku.

Kyjovské údolí - České Švýcarsko

Nejhezčí úsek Kyjovského údolí vede souběžně s Köglerovo naučnou stezkou. Panely na trase vám poskytnou zajímavé informace v českém a německém jazyce.

Cesta z Krásné Lípy do Kyjova - České Švýcarsko

Z Krásné Lípy do Kyjova vede krásná cesta mezi pastvinami. Tu ale nelze doporučit za deště, neboť je silně rozbahněná.

Skalní věžička v Kyjovském údolí - České Švýcarko.

Při procházce horní partií nad Kyjovským údolím vás zajímavé skalní skulptury nenechají na pochybách, že se nacházíte na území Národního parku České Švýcarsko.

Skalní labyrint v Kyjovském údolí - České Švýcarsko

Nutno upozornit, že některé úseky skalního labyrintu v Kyjovském údolí jsou velmi těsné.

Kyjovské údolí - říčka Křinice - České Švýcarsko

V parném létě si můžete osvěžit nohy v říčce Křinici. Ta místy vytváří atraktivní tunely, jeskyňky a soutěsky.

Restaurace Na Fakultě - Kyjov - České Švýcarsko

Bohatá nabídka nápojů i pokrmů, příjemné prostředí a ceny, prostě pádný důvod zpříjemnit si výlet v restauraci Na Fakultě v osadě Kyjov.
JINÝ VÝLET